SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

Werkzaamheden

Wat kan SenS secretariaat voor u betekenen? Hieronder vindt u een beschrijving van de meest voorkomende werkzaamheden.

Typewerk

Hieronder valt het standaard typewerk zoals het overtypen van handgeschreven brieven of manuscripten. Ook met de hand aangebrachte correcties in een concept worden nauwkeurig verwerkt.

Scannen

Heeft u teksten die wel al getypt/gedrukt zijn, maar u heeft het nog niet digitaal?
Met een tekstherkenningsprogramma worden de teksten gescand en omgezet naar een Word- of tekstdocument. Ook foto's en plaatjes kunnen op die manier in uw verslag of rapport verwerkt worden. U krijgt dan in één keer een compleet geheel.

Formules

SenS secretariaat is gespecialiseerd in het typen van formules. Heeft u een (technisch) rapport waarin formules moeten worden opgenomen?
Geen probleem! U kunt de formules eventueel handgeschreven aanleveren en SenS secretariaat zorgt ervoor dat het netjes in uw digitale document komt te staan.

Redigeren

Bent u er niet zeker van of uw tekst wel helemaal klopt? Dan kunt u het laten redigeren. SenS secretariaat corrigeert voor u de spel- en typefouten. De correc- ties kunnen desgewenst direct in het document worden aangebracht.

Layout

Wilt u uw document in een bepaalde layout laten zetten? Dat kan!
De gewenste (huis)stijl wordt met u besproken en uw document wordt netjes volgens uw wensen opgemaakt. U kunt dus in één keer van een handgeschreven manuscript met losse plaatjes, een compleet in uw stijl opgemaakt document ontvangen. Desgewenst kan het document omgezet worden naar een PDF, zodat het rechtstreeks naar de drukker kan. Ook dit is kostenbesparend.

Transcripties

Bij transcripties kunt u denken aan het uittypen van interviews, memo's of brieven die zijn opgenomen met geluidsapparatuur. Door middel van het Veyboard (dat bij het schrijftolken ook gebruikt wordt) kunnen de geluidsopnames snel worden uitgewerkt.

U heeft drie mogelijkheden:

  • woordelijke uitwerking, waarbij de zinnen in goed Nederlands gezet worden;
  • letterlijke uitwerking, waarbij de spreektaal aangehouden wordt, incl. alle uh's en hmm's;
  • samengevat, waarbij u kunt aangeven of het een beknopte of een uitgebreide samenvatting moet zijn.

Overig

Heeft u nog andere wensen op secretarieel gebied die hier niet genoemd worden? Ook dan kunt u contact opnemen met SenS service zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.