SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

Opdrachtgevers

Betonvereniging website

 • layout van o.a. cursussen en examens
 • bijhouden database met examenvragen
 • beperkte en complete uitgave
  GTB 2006 en GTB 2010

CURNET website

 • ontwerp sjabloon
 • layout van rapporten m.b.t. bouw en infra
 • samenstellen proceedings conferenties

SKB website

 • redigeren en lay out van rapporten m.b.t. grondsaneringsprojecten
 • samenstellen symposiumbundels

SWAT-IT website

 • uiteenlopende werkzaamheden

Vierstroomzorgring

 • vastleggen arbeidsprocessen in Protos
 • verzorgen cliënttevredenheidsenquêtes (Cliëntenraad Thuiszorg)

Van Wijngaarden Schoonhoven BV

 • uitwerken vooropname rapporten (dictafoon)

Groene Hart Ziekenhuis

 • bijwerken database telefoonnummers

Diverse kleinere bedrijven

 • uiteenlopende werkzaamheden