SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

Welkom bij de schrijftolkservice van SenS

Als horen moeilijker wordt en u merkt dat u gesproken informatie mist, dan kunt u een schrijftolk inzetten. Een schrijftolk zorgt ervoor dat u kunt meelezen met hetgeen er gezegd wordt.

Een schrijftolk is een officieel beroep;
het is een professionele schakel in de communicatie tussen horenden en doven/ slechthorenden. De opleiding tot schrijftolk wordt gegeven op de Hogeschool te Utrecht. Het is een tweejarige HBO opleiding (Associate Degree), waarin de schrijftolk niet alleen leert typen met het Veyboard, maar o.a. ook kennis neemt van de dovencultuur, gebarentaal en het tolken in allerlei situaties. Schrijftolken hebben zich te houden aan de Schrijftolkencode waarin uiteraard staat vermeld dat elke situatie vertrouwelijk behandeld zal worden. Schrijftolken staan ingeschreven bij het Register Tolken Gebarentaal.

Schrijftolken kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld vergaderingen op het werk, maar ook bij lessen in het onderwijs of in privésituaties. Kortom: overal waar gecommuniceerd wordt.

SenS schrijftolk ... luistert vóór u!