SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

Wat doet een schrijftolk?

Een schrijftolk zorgt voor een goed verloop van de communicatie tussen horenden en doven/slecht- horenden. Door middel van een Veyboard en laptop maakt een schrijftolk het gesproken woord zichtbaar. Met een Veyboard typt de tolk in lettergrepen in plaats van losse letters. Hierdoor kan op spreek- snelheid getypt worden. Het Veyboard is aangesloten op een laptop zodat u op het scherm van de laptop de tekst kunt meelezen. U kunt hierbij zelf aangeven welk lettertype u fijn vindt om te lezen en ook hoe groot of welke kleur u de letter wilt hebben.

Meestal is het voor de schrijftolk voldoende om één kant op te werken: van het gesproken Nederlands naar het geschreven Nederlands.
U bent waarschijnlijk zelf nog prima in staat om te kunnen antwoorden. De schrijftolk kan een samenvatting intypen, maar ook letterlijk typen wat er gezegd wordt. Dit kunt u zelf met de tolk afspreken.