SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

Wie kan er gebruik maken van een schrijftolk?

Voor de communicatie tussen horenden en doven/ slechthorenden zijn verschillende tolkmethoden mogelijk.

Het schrijftolken is er daar één van. Deze methode is vooral geschikt voor doven/slechthorenden die geen (of weinig) kennis van gebarentaal hebben of die er de voorkeur aan geven om de informatie af te kunnen lezen.

Een schrijftolk is inzetbaar voor iedereen die de Nederlandse taal wel kan lezen, maar niet of niet goed (meer) kan horen, bijvoorbeeld:

  • doven of slechthorenden;
  • laat- of plotsdoven;
  • doofblinden;
  • mensen met ouderdomsdoofheid.

U kunt een schrijftolk in verschillende situaties inzetten:

  • op het werk tijdens een bespreking of vergadering;
  • op school, studiedagen, colleges;
  • in privésituaties zoals huisartsbezoek, kerkdiensten, belangrijke gesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten of zomaar bij een middagje op de hobbyclub.

Kortom overal waar u naar toe gaat en twijfelt of u informatie zal missen vanwege uw doof- of slechthorendheid.