SenS service

... omdat luisteren belangrijk is!

De kosten voor het gebruik van een schrijftolk worden vergoed

De kosten voor het inzetten van een schrijf- tolk worden volledig vergoed voor iedereen die doof of slechthorend is.

U kunt de vergoeding aanvragen via het UWV of het zorgkantoor Menzis. Het UWV regelt de tolkvergoeding voor het tolken op het werk en in het onderwijs. U kunt voor het aanvragen van de vergoeding terecht bij het UWV kantoor dat het dichtst bij uw woonplaats gevestigd is. Menzis regelt de landelijke tolkvergoeding voor het tolken in privé- situaties. Menzis heeft in dit geval niets met uw Zorgpolis te maken. U krijgt dus ook een vergoeding als u uw Zorgpolis niet heeft ondergebracht bij Menzis!

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u wel een audiogram en/of verklaring van de huisarts of KNO-arts nodig.

Als de vergoeding toegezegd is, krijgt u een aantal tolkuren tot uw beschikking. Als u een tolk heeft ingezet tekent u na afloop van de tolksessie een opdrachtformulier van de tolk. Hier staan uw adresgegevens, geboortedatum en BSN nummer op aangegeven. Tevens staat de aard van de opdracht en de getolkte tijd vermeld. De tolk zorgt voor verdere afhandeling. U hoeft dus niets te betalen of voor te schieten.

Download hier uw aanvraagformulier: